Storingsdashboards

Dit type dashboard wordt bijvoorbeeld gebruikt bij lijnen die bestaan uit meerdere segmenten. Het geeft op grafisch wijze weer waar het proces is stilgevallen of dreigt te gaan stilvallen (en niet meer zal draaien zonder menselijke ingreep). Het dashboard vergroot de handelingssnelheid van de operator. Analyse van de informatie maakt duidelijk waar technische ondersteuning noodzakelijk is. Het dashboard is dus een middel om snel zicht te krijgen op de oorzaken van stilstanden en geeft daarmee de aanzet tot een goede Root Cause Analyse om de onderliggende oorzaak te elimineren.