Statistical Process Control

Met Statistical Process Control kan je de processen beter beheersen. De QP-Monitors leggen data vast van de belangrijkste procesparameters van de verschillende deelsystemen en houden de regelgrenzen in de gaten. Het dashboard laat een waarschuwing zien wanneer er een grens overschreden wordt en de operator in moet grijpen. Tevens wordt aangegeven hoe deze procestoestand moet worden opgelost. Door de flexibiliteit en oplossingsgerichte programmering van de QP-Monitor is het mogelijk om operators verregaand te ondersteunen in hun beslissingen. Voordat processen leiden tot uitval of afval kan je aan datapatronen op de dashboards zien dat het mis zal gaan met de productkwaliteit. Ingrijpen voordat het echt verkeerd gaat!