OEE verbeteren

Om de concurrentie een stap voor te blijven, is het van belang om inzicht te hebben in het verbeterpotentieel binnen uw organisatie.
In de meeste gevallen is veel winst te boeken wanneer u streeft naar maximale machinebezetting. Dat hoeft evenwel niet altijd het geval te zijn. Sterker nog, die gedachte is eigenlijk utopisch. De zwakste schakel bepaalt uiteindelijk de snelheid en de output van een productieproces. Van een 100% score is eigenlijk nooit sprake.

Wat is OEE?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. Het is de verhouding tussen de hoeveelheid goede producten die een productiemiddel daadwerkelijk aflevert, afgezet tegen het maximaal haalbare. Hierbij wordt gekeken naar de machine-beschikbaarheid, de outputprestatie en de kwaliteitsefficiëntie.

Bekijk onze opdrachtgevers

Het belangrijkste doel van OEE verbeteren is dat u uiteindelijk meer kunt opleveren met hetzelfde aantal machine-uren. Het gaat hier dus om de productiecapaciteit die niet optimaal wordt benut. Het spreekt voor zich dat dit eerder regel is dan uitzondering. Want een machine die altijd op volle kracht draait en louter kwalitatief hoogwaardige producten levert, bestaat niet. Is dat wel het geval, dan zou de OEE 100% zijn. Als gezegd: een utopie.

Hoe u de OEE kunt verbeteren

Voor iedere organisatie geldt dus dat er ruimte is om processen te verbeteren. Dat is te bewerkstelligen door machinestilstand te verminderen, de aanvoer van grondstoffen op een constant niveau te houden en storingen te vermijden. Ook kan het zijn dat de machine moet worden omgesteld. Wilt u de OEE verbeteren, dan is het van belang om snel te kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de stilstand of de slechte productiekwaliteit.

Het verbeteren van de OEE van uw organisatie hoeft niet veel voeten in aarde te hebben, mits u weet waar u mee bezig bent. Dat kan echter lastig zijn en daarom is het raadzaam om experts in de arm te nemen. De consultants van Q-Consult en systeemontwikkelaars van Q-Performance helpen u op weg met het zetten van de eerste stappen richting een beter gestroomlijnd productieproces aan de hand van OEE. Bij bestaande klantrelaties halen we OEE verbetering van 5% tot 20%.

OEE berekenen

Eerst kijkt u naar de machine-beschikbaarheid. Draait de machine of niet? U deelt de werkelijke productietijd door de potentiële productietijd. Bij de prestatie kijkt u naar de output, afgezet tegen de theoretisch maximale output. Ook deze getallen deelt u door elkaar. Bij de kwaliteit is het zaak om van die werkelijke output het aantal goede producten te bekijken. Aan de hand van die uitkomsten, kunt u zaken gaan verbeteren.

Neem contact op

Maar eerst nog even met getallen. Stelt u zich voor dat een machine per dag 400 minuten kan draaien, maar dat dit in de praktijk 300 minuten zijn. De machine-beschikbaarheid is dan dus 75% (300/400). U produceert 2000 stuks, waar de machine in staat moet worden geacht om 2500 stuks te produceren. De relatieve prestatie is dan 80%. Voor de kwaliteit neemt u de werkelijke output (2000 stuks). Hiervan zijn er 1880 van goede kwaliteit. Dat komt neer op 94%. Door deze drie getallen met elkaar te vermenigvuldigen, krijgt u een OEE van 56%. Tijd om iets te verbeteren dus!

Verbeteren doet u met experts

U streeft uiteraard naar world class, naar een OEE van 80% of misschien nog wel meer. Wanneer u de OEE van uw organisatie wilt verbeteren, is het raadzaam om professionals te raadplegen, die u kunnen bijstaan met raad en advies. Q-Consult helpt u op weg en zorgt ervoor dat de processen binnen afzienbare tijd efficiënter en effectiever worden ingericht. Heeft u interesse, bel ons dan: 085 – 016 04 58. Of mail: info@qcpp.nl.