Ten Cate

Ten Cate Protect is wereldleider in het produceren van textiel voor veiligheidskleding. Eén van de machines die de bottle neck vormde van de productieketen diende een betere productiviteit te halen.

Eerst is een analyse uitgevoerd welke processen aangepakt diende te worden om deze doelstelling te halen. Middels een grondige analyse met een Six Sigma project is de OEE van de machine geanalyseerd. De zeer wisselende machine-omstellingtijden bleek een belangrijke oorzaak van de OEE verliezen. Met SMED zijn de machine-omstellingen geanalyseerd en geoptimaliseerd.

De moeilijkste vraag is altijd weer; hoe borgen we de resultaten?
Om de resultaten van het project goed te borgen zijn werkinstructies aangepast. Voor een nog betere borging worden de realtime prestatiecijfers aan de operator gepresenteerd via een operatordashboard. Te zien is de snelheid van de laatste machine-omstelling en ook de benchmark met eerdere wissels. Het systeem is een onmisbare schakel in de operatie geworden, en de ploeggrafieken vormen een standaard onderdeel van de ochtendbespreking operations.