Wil je de operators bij de machines meer verantwoordelijkheid geven in het continu verbeteren? Wij ontwerpen en ontwikkelen samen met jou realtime performancedashboards die precies aangeven wat de operator wil en moet kunnen zien. Niet alleen actueel maar ook prognoses over de prestaties in de komende uren. Geen managent KPI’s, maar signalen waar de operator direct iets mee kan.  Wij maken van data, informatie, waardoor je het dagelijks verbeteren naar de werkvloer brengt.

Wat wij doen?

Ontwerpen Dashboards

In samenspraak met operators, procestechnologen en teamleiders komen we tot een gedragen dashboardontwerp.
Real-time indicatoren die inzicht geven in de actuele procesprestaties ten opzichte van plan. Op basis van historie wordt een performance prognose gegeven over de resterende tijd in de ploeg.

Meer informatie

Systeemintegratie

Heeft u bestaande productie-assets of installeert u een nieuwe productielijn. Wij kunnen diverse oplossingen bieden, die passend zijn in uw systeemconfiguratie. Via PLC, OPC, of andere productie-automatiseringssystemen nemen wij als systeemintegrator de regie.

Meer informatie

Engineering Dashboards

Wij realiseren turn-key oplossingen. Vanuit het ontwerp met de teamleiders, TD en procestechnologen engineeren wij de software, benodigde sensoren en systeemconfiguratie. Dit in samenspraak met uw procesautomatiseringsafdeling.

Meer informatie

Statistical Process Control

Met Statistical Process Control kan je de processen beter beheersen.
Voordat processen leiden tot uitval of afval kan je aan datapatronen op de dashboards zien dat het mis zal gaan met de productkwaliteit. Ingrijpen voordat het echt verkeerd gaat!

Meer informatie

Storingsdashboards

Met storingsdashboards bieden we de operator en TD actueel en aan de productielijn direct inzicht in de reden van stilstand, duur en frequentie. Regsitratie en logging gebeurt automatisch. De operators en TD wordt administratie uit handen genomen.

Meer informatie

OEE verbeteren

Wij ondersteunen met advisering en real-time systemen om de OEE op uw machines te verbeteren.
De OEE verbeteringen op de machines bij onze klantrelaties liggen in een range van 5% a 10% OEE verbetering.

Meer informatie

Industry 4.0

De ‘Factory of the future’ is momenteel bij vele bedrijven een belangrijk thema geworden. Industriële systemen, ICT- enabled manufacturing, lean en high performance manufacturing gaan elkaar meer en meer versterken. Wij kunnen u adviseren hoe deze trend op uw productie past. Waarin kunt u next step maken naar een Smart Industry productie?

Meer informatie

Training dataverwerking en statistiek

Wij trainen uw medewerkers in statistiek om de productieprocessen te verbeteren met TPM, Lean manufacturing en Six Sigma. Kennis en vaardigheden om goed om te gaan met dataverwerking, analyse en interpretatie is een must om succesvol te verbeteren.

Meer informatie

Machine intelligence

De brug slaan van machinedata naar performanceverbetering met verstand van de processen; dat is onze expertise!
Of het nu mixers, ovens, drogers, extrusie of welk ander procesunits het ook zijn; vanuit onze chemisch en natuurkundige kennis kunnen we complexe performance vraagstukken oplossen.

Meer informatie